Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitei Tıp Fakültesi – 1994

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2003

Mesleki Deneyim
Güven Hastanesi / Ankara
Başkent Üniversitesi / Ankara

Tıbbi İlgi Alanları
Obezite Cerrahisi
Kalın Bağırsak Hastalıkları
Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
Pankreatik Nanoknife Tedavisi
Kanser Cerrahisi
Proktoloji